BulgarianEnglishGermanGreekRussianTurkish

ВЪПРОСИ ОТНОСНО КАНГЕН ВОДА

 • Променя ли се Канген водата при загряване или охлаждане?

  При загряване на водата отслабва потенциалът за намаляване на окислението (ОRP) и намалява стойността на рН. При охлаждане отслабва ORP, но рН остава същото за около 1 седмица.

 • Колко дълго издържа водата, напълнена в бутилки или други съдове?

  Канген водата e най-добре да се пие винаги прясна, защото с всеки изминал ден отслабват нейните ефекти. Съхранявайте водата в хладилник максимум седмица.

  Водата, използвана в домакинството, включително козметичната киселинна вода, силно киселинната дезинфекционна вода и силно алкалната вода, изискват по-малко грижи. Препоръчваме да се складира максимум седмица. Ако искате да си я съхраните, ползвайте тъмни съдове, напълнете ги до горе, за да се избегне контактът с въздуха и я приберете на хладно, тъмно място (най-добре в хладилник).

 • Как започваме да пием Канген вода?

  Започваме да пием Канген вода с рН 8,5. Постепенно увеличаваме количеството на водата. След 2 седмици редовно пиене, преминаваме на Рн 9,0, а по-късно – на рН 9,5.

  Канген вода е най-добре да се пие прясна, направо от уреда. В противен случай Канген водата постепенно губи своите качества.

 • Може ли бебетата да пият Канген вода?

  За деца (до 2 години) не се препоръчва пиене на Канген вода. След тази възраст, когато вече се хранят с разнообразна храна, може да им се предлага Канген вода.

  При кърмачетата движението на червата се различава от това на възрастните, защото те се хранят само с кърма или адаптирано мляко. Във всеки случай при приготвяне на бебешка храна не използвайте Канген вода, а чиста (clean) вода от уреда.

 • Защо Канген вода не се бутилира?

  Защото уникалните качества на Канген водата издържат много малко време, само 2-3 дни, след това намалява антиоксидантният потенциал на водата. Затова се препоръчва да се пие прясна направо от уреда.

  Това е екологично решение. Пластмасата затрупва сметищата по целия свят. Знаете ли, че в ЕС през 2011 са рециклирани само 51% от пластмасовите отпадъци?

 • Как се получава алкална Канген вода в уреда LeveLuk?

  Питейната чешмяна вода е естествено минерална. Съдържа минерални магнезиеви (Mg), калциеви (Ca) и натриеви (Na) йони. Благодарение на минералите във водата може да се получи електролиза. Електролизата разделя водата на алкална и кисела.

 • Как става електролизата на водата?

  Чешмяната вода, съдържаща минерали, преминава през серия от електроди, на които дава химически заряд, през който преминава електричество. (Ако във водата не се съдържат тези йони, например при обратна осмоза, не е възможна електролиза, затова на такава вода се казва „мъртва вода“). Електродите са положително и отрицателно заредени. В йонизатора чрез електролизата водата се зарежда с лек електрически заряд, тя се разделя на алкална (ОН-) и кисела (H+) вода.

  Електролизата е структуриране на водата чрез йонизация. Такава вода се нарича йонизирана или структурирана вода.

  Алкалната вода е богата на активен водород, т.е. водороден газ (Н2) и хидроксилни йони (ОН–).Има редукционна способност. Унищожава вредните свободни радикали т.е. неутрализира ги. Тя е донор на електрони.

  Химическата реакция на катода (отрицателния електрод) изглежда така:

  4 H₂O + 4 електрона = 2H₂ + 4 OH–

  Киселата вода е богата на активен кислород (О2, газ) и водородни йони (Н+). Има оксидиращи свойства, причинява окисление.

  Химическата реакция на анода (положителния електрод) изглежда така:

  2H₂O = O₂ + 4H+ + 4 електрона

 • Неутрализира ли алкалната Канген вода киселата среда в стомаха?

  Логично е да се направи такова заключение, но не е така. Нормалната физиология е такава, че стомашната среда не винаги е кисела.

  Солната киселина се освобождава от париеталните клетки на лигавицата на стомаха при реакция с белтъчини и механичното разтегляне на стомаха. Водата, както и алкохолът, се абсорбират директно през стомашната лигавица, без освобождаването на солна киселина. Ето защо, ако човек пие алкална вода преди хранене, когато стомахът е празен, тя бързо се абсорбира и циркулира в целия организъм.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ КОНСУЛТАЦИЯ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС »КОНТАКТИ

ВЪПРОСИ ОТНОСНО УРЕДИТЕ

 • Кога да използвам копчето Reset?

  Копчето Reset (рестартиране) използвайте при първата настройка на машината LeveLuk или при смяна на филтъра (чува се пиукане). Копчето се намира под черния капак (под сребърния капак при машината LeveLuk Platinum) на предната лява страна на уреда. Натискането на копчето позволява правилното изобразяване на всички информации върху LCD дисплея. Уредът предупреждава, когато в него има прекалено много или прекалено малко вода, или пуска аларма, когато погрешка тече топла вода, или предупреждава за необходимостта от корекция на количеството течаща вода.

 • Как се чисти уредът?

  Уредът трябва да се почиства през редовни интервали, за да се запази неговата максимална продължителност на живот. Поддръжката му включва следните важни стъпки.

  LeveLuk има автоматична почистваща система, която се задейства 20 секунди, след като електролизата на вода трае по-дълго от 15 минути.

 • Защо уредът се чисти автоматично?

  Защото минералните клъстери, които се утаяват върху електродите, намаляват капацитета на електролиза на уреда.

  Ако използвате уреда LeveLuk в области, където водата съдържа много минерални вещества, всеки ден натискайте копчето „Beauty water“ и оставете водата да тече 2-3 минути.

  Редовното чистене на уреда удължава живота на електролитните камери.

 • Как функционира автоматичното изпускане на водата?

  Уредът LeveLuk е снабден с автоматична дренажна система, която не позволява замърсяването и разпространяването на бактерии от остатъчната вода. Автоматичното изпускане на водата се активира, когато спрете притока на вода. Това трае около 30 секунди, докато всичката вода от електролитните камери, от филтъра и от всички канали се източи през сивия маркуч.

 • Защо уредът LeveLuk произвежда и силно киселинна вода?

  Защото силно киселинната вода има голямо значение за поддържането за еко чистотата в дома. Някога силно киселинната вода се е изработвала само от големи уреди с цел използването ѝ в различни институции (някога силно киселинната вода се е наричала и хипер кисела вода). Enagic, производителят на уреда LeveLuk, е убеден, че тази вода има голям принос за поддържане на еко чистота в дома. Затова нашият уред дава възможност да се получи сравнително голямо количество от тази силно киселинна вода (дезинфекцираща), а в същото време и силно алкална вода (разграждаща мазнини и отстраняваща пестициди от плодовете и зеленчуците).

ОПИТАЙТЕ КАНГЕН ВОДА »КОНТАКТИ

ТЕРМИНОЛОГИЯ

 • Антиоксидант

  Антиоксидантът действа като метличка, която измита вредните свободни радикали от организма, тъй като предава на свободните радикали излишния си електрон, с което потиска тяхната хиперреактивност и вредното прекисляване на организма.

 • Свободни радикали

  Това са нестабилни, непълни химични вещества, които „открадват” електрони от други молекули.

  Увреждат клетките и естествените ензими в тялото. Свободните радикали естествено се пренасят в организма като странични продукти, когато тялото използва кислород и освобождава необходимата му енергия. Когато навлязат в тялото може да се стигне до увреждане на тъканите и нежните клетъчни мембрани. Може дори да ускорят процеса на стареене.

  Нашето тяло има естествен имунитет срещу свободните радикали. Съвременните изследвания обаче показват, че днешният начин на живот създава изключителна възможност на свободните радикали и че нашата естествена защитна система не може достатъчно да ни защити.

  Поради това много хора имат нужда от приемане на храна и напитки, които съдържат антиоксиданти, способни да отдават свободни електрони, и така да потиснат и унищожат вредното действие на свободните радикали.

 • Електролиза на водата

  Електролизата представлява преструктуриране на водата чрез йонизирането ѝ.

  Питейната вода съдържа минерали под формата на йони на магнезий, калций и натрий. Електролизата използва електричните заряди, които се срещат в йоните на магнезия, калция и натрия.

  Водата в уреда, в т. нар. йонизатор, тече през серия от електродни платки (титанови платки, покрити с платина) в присъствието на магнезий, калций и натрий, които придават химичен заряд, през който протича електрически ток. Чрез електролизата водата се разделя на алкална (основна – ОН¯ ) и кисела (Н+) вода.

  Такава вода се нарича „йонизирана“. Ако водата не съдържа тези минерални йони, напр. при реверзна осмоза, не е възможно протичането на елетролиза. Такава вода се нарича „мъртва вода”.

 • Канген

  Наименованието Канген означава на японски „връщане към първоначалното”. Изключителните свойства на водата Канген възвръщат на организма първоначалното му състояние. Канген водата
  е здравословна питейна вода, получена на базата на иновативните технологии на Enagic.

 • Преструктурирана вода (микроклъстерни водни молекули)

  Молекулите на водата се групират в клъстери. Чешмяната вода обикновено се състои от макроклъстери – групирани 15-20 молекули вода в клъстер. По време на електролизата / йонизацията тези клъстери се разпадат на по-малки, известни като микроклъстери, съдържащи по 5-6 молекули в клъстер.

  По-малките клъстери от молекули дават на водата тези положителни свойства – по-добра хидратация, голяма разтворимост и по-добра клетъчна пропускливост.

 • ORP (окислително-редукционен потенциал)

  ORP или окислително-редукционен потенциал на веществото е число, което показва дали тестваното вещество е силен антиоксидант или оксидант. Измерва се с т. нар. ОRP уред в миливолтове, mV.

  Ако едно вещество, в нашия случай водата, има антиоксидантни свойства, измерените стойности са отрицателни. Тази вода има свойството да неутрализира вредните свободни радикали.

  Напр. Канген водата достига отрицателни ORP стойности от -300mV до -400mV, лимонът има ORP около -50mV, а зеленият чай има около -100mV.

  Ако измерените стойности са положителни, веществото не съдържа антиоксиданти. Бутилираните води, включително и качествената вода Евиан, както водата от водопровода, имат измерени положителни стойности, т.е. не съдържат никакви антиоксиданти. Тяхната среда е кисела и причинява прекокисляване на организма. Такова състояние предразполага към различни хронични заболявания.

 • pH (pH, Potential Hydrogen, водороден потенциал)

  Така както километърът е мярка за разстояние, така pH е мярка за степента на киселинност или алкалност на веществото. Скалата на pH е от 0 до 14.

  Алкалната има pH по-голямо от 7. Неутралната вода е с pH = 7, а киселата вода има pH по-малко от 7.

  В зависимост от съотношението между водородните йони (Н+) и хидроксидните йони (ОН-) водата е кисела – ако има повече водородни йони, неутрална – ако броят им е равен, или алкална – ако има повече хидроксидни йони.

  Нашето тяло поддържа леко алкално pH. Промишлено приготвената храна, бутилираните води и безалкохолните напитки са кисели. Дори Sprite или Pepsi са много кисели, т.е. вредни за здравето. Чешмяната вода е слабо алкална. Канген водата е по-алкална, затова помага на организма да неутрализира прекисляването му.

 • pH тест на течност (pH капки комплект с машината)

  pH тест на течност е разтвор на етанол, който реагира с течността според pH стойностите ѝ. При капването в чистa течност разтворът реагира като променя цвета на течността според скалата на pH.

  Препоръчва се използването на pH тест за течности от Enagic.

  Цветовете на съответните pH стойности се съотнасят с таблицата на pH на Еnagic.

 • Реверзна осмоза

  Реверзната осмоза е процес на филтрация, който е ефикасен там, където няма достъп на вода, контролирана от градските водопроводи, и обикновено се използва за бутилирането на минерална вода.

  Главният недостатък на този процес е, че отстранява полезни, естествено съдържащи се във водата минерали, като калций и магнезий. Те изпълняват жизнено важни функции в организма и придават на водата по-добър вкус. Водата, получена от реверзна осмоза, представлява риск за здравето и може да наруши метаболизма, да доведе до намаляване на калция в костите и др.

  Следващият проблем на осмозата е, че вредните химични вещества, като пестициди, хербициди и хлор, са с по-малки молекули от тези на водата и затова могат да преминат свободно през филтъра.

2018 © ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА ОТ RING MEDIA